piątek, 6 maja 2016

Użytkowanie pojazdu i wymagane naprawy

W toku naprawy czy złomowania samochodu, doprowadzają się podrygiwania, dla których ośrodkiem noszenia są jego fragmenty jak i okręcające go środowiska. Rezultatem zewnętrznym wahań w pierwszym trafie są oscylacje, a w drugim harmider (szum). Podrygiwania mianują odbicie najpoważniejszych procesów namacalnych w machinie.


Walory wahań charakteryzują też całkowite właściwości maszyny, jak i właściwości samotnych jej elementów. Źródłami drgań w pojazdach są toki gazodynamiczne (ssanie, kremowanie, wylot gazów spalinowych z silnika), regularne zderzenia części w skojarzeniach z powodu istniejących luzów i niewyrównoważenia mas, losowe drżenia przywołane biegami tarcia pomiędzy współdziałającymi elementami. Z znaczniej wymienionych względów drgania mogą stać się wykorzystywane jako nośniki wiadomości o stanie zaawansowanym zespołów wehikułów.

Rozprzestrzenianie się wahań w otoczeniu sprężystym (ciała stałe, broczy, gazy) ma aspekt talowy. Doniosłymi wielkościami prezentującymi ten przebieg są: częstotliwość, poziom (amplituda) i faza, tj. położenie pochopu drganiowego w zależności od charakterystycznego punktu cyklu przygotowawczego mechanizmu (np.. zwrotnego położenia tłoka).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz