sobota, 30 kwietnia 2016

Jak zepewnić sobie komfortową jazdę samochodem?

Mechanizm zwrotniczy jest częścią ustroju decyzyjnego, gwarantując przy jeździe po łuku toczenie kół bez poślizgów poprzecznych. Osie obrotu kół jezdnych winny się przepoławiać w jednym paragrafie w płaszczyźnie peta. Zarazem jest ziszczone wymuszanie, żeby ruchy pionowe kół względem nadwozia ożywiały najmniejsze wariacje narożników peta kół (zgodność kinematyki ruchów komponentów zawieszenia z podzespołami systemu zwrotniczego).

Zadaniem mechanizmu decyzyjnego jest wnoszenie ruchu obrotowego koła kierownicy na mechanizm zwrotniczy. Statecznością samochodu w pośpiechu, określamy jego biegłość do przetrzymania nadanego mu przez kierowcę trendu jazdy. Utrata stateczności ruchu, a wobec tego samoistna od ciągot prowadzący zmiana kierunku jazdy, może stać się wtrącona przez przewinienie optymalnej akceptowalnej prędkości na zakręcie napędami obrzeżnymi a wobec tego bocznym wiatrem, nierównościami jezdni itp..