sobota, 30 kwietnia 2016

Jak zepewnić sobie komfortową jazdę samochodem?

Mechanizm zwrotniczy jest częścią ustroju decyzyjnego, gwarantując przy jeździe po łuku toczenie kół bez poślizgów poprzecznych. Osie obrotu kół jezdnych winny się przepoławiać w jednym paragrafie w płaszczyźnie peta. Zarazem jest ziszczone wymuszanie, żeby ruchy pionowe kół względem nadwozia ożywiały najmniejsze wariacje narożników peta kół (zgodność kinematyki ruchów komponentów zawieszenia z podzespołami systemu zwrotniczego).

Zadaniem mechanizmu decyzyjnego jest wnoszenie ruchu obrotowego koła kierownicy na mechanizm zwrotniczy. Statecznością samochodu w pośpiechu, określamy jego biegłość do przetrzymania nadanego mu przez kierowcę trendu jazdy. Utrata stateczności ruchu, a wobec tego samoistna od ciągot prowadzący zmiana kierunku jazdy, może stać się wtrącona przez przewinienie optymalnej akceptowalnej prędkości na zakręcie napędami obrzeżnymi a wobec tego bocznym wiatrem, nierównościami jezdni itp..


Bardzo poważny wpływ na stateczność ruchu ma poprzeczne znoszenie opon. Omawiając ruch krzywoliniowy samochodu wypada uwzględnić odkształcenia rozciągliwe ogumienia, doprowadzone działaniem sił poprzecznych. Pod wpływem działania tych sił przekształca się rozbiór nacisków i odkształceń na powierzchni styku opony z jezdnią jak i uwidocznią się mikropoślizgi w kierunku poprzecznym do trendu ruchu.

Przenoszenie boczne w samochodzie bagażowym


W efekcie w ciągnącym się kole jezdnym miejsce lgnięcia entych kooperujących z jezdnią elementów bieżnika przewozi się w bok względem śladu ówczesnego składnika opony. Ze względu tego faktyczny kierunek ruchu koła odchyla się od ziemie jej obrotu a wskutek tego od kierunku ustawionego poprzez kierowcę. Zjawisko to nazywamy znoszeniem bocznym. Poprzeczne znoszenie kół pobudza metamorfozę położenia krótkotrwałego środka obrotu samochodu a więc metamorfozę przelotnego promienia papierosa.

Wartości znoszenia zależą od struktur opon, ciśnienia w ogumieniu czy też od wartości sił poprzecznych, funkcjonujących na koła. Albowiem siły boczne zależą od prędkości jazdy, to poniekąd na łuku o stałym promieniu krzywizny praktyczny promień kipu zależeć będzie od prędkości jazdy automobilu? Jeżeli wielkość znoszenia wyśmienitej i zadniej osi są wielorakie, to, w wypadku kiedy znoszenie wystrzałowej osi jest obszerniejsze niż zadniej, wówczas praktyczny ulotny promień skrętu jest ogromniejszy od wynikającego wyłącznie ze skręcenia kół kierowanych.

Przez wzgląd znoszenia automobil ma tendencję do automatycznego zwiększania promienia kipu. Samochód taki określamy podsterownym. Jeżeli skutek znoszenia wozu ma inklinację do automatycznego amortyzowania promienia kipu, a wskutek tego do cementowania kipu, to taki automobil nazywamy nadsterownym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz